Buletine Constanta

Acte necesare pentru eliberarea unei carti / buletin de identitate in Constanta

1. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILA, ANULAREA DOCUMENTULUI, SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI
DOCUMENTE NECESARE:
- Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Actul de identitate;
– Cartea de alegator – original si copie (daca s-a pierdut se va mentiona acest lucru pe cerere);
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original si copie;
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original si copie;
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original si copie;
– Documentul cu care se face dovada spatiului de locuit – original si copie;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate- 11 lei (7 lei contravaloarea cartii de identitate + 4 lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.
In cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei, ori a locului de nastere, precum si in situatia schimbarii sexului, se prezinta si hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ in baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

2. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI, SCHIMBAREA DENUMIRII STRAZII SAU A RENUMEROTARII IMOBILELOR
DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Actul de identitate;
– Cartea de alegator – original si copie (daca s-a pierdut se va mentiona acest lucru pe cerere);
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original si copie;
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original si copie;
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original si copie;
– Documentul cu care se face dovada spatiului de locuit – original si copie;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate- 11 lei (7 lei contravaloarea cartii de identitate + 4 lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.
Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor;
In situatia in care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei in strainatate ori in prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediul rural.

3. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PIERDEREA, FURTUL, DISTRUGEREA SAU DETERIORAREA ACTULUI DE IDENTITATE
DOCUMENTE NECESARE:
- Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Actul de identitate in cazul deteriorarii;
– Cartea de alegator – original si copie (daca s-a pierdut se va mentiona acest lucru pe cerere);
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original si copie;
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original si copie;
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original si copie;
– Documentul cu care se face dovada spatiului de locuit – original si copie;
– Dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
– Un document emis de institutii sau autoritati publice (pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar, diploma de studii cu fotografie de data recenta – original si copie);
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate- 11 lei (7 lei contravaloarea cartii de identitate + 4 lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.

4. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA IMPLINIREA VARSTEI DE 14 ANI
DOCUMENTE NECESARE:
- Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate semnata atat de minor cat si de parinte/reprezentantul legal;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Documentul de identitate al unuia dintre parinti sau a reprezentantului legal;
– Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotararea judecatoareasca, definitiva si irevocabila de incredintare a minorului in cazul in care parintii sunt divortati – original si copie;
– Documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu – original si copie;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate- 11 lei (7 lei contravaloarea cartii de identitate + 4 lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.
Minorul va fi insotit de unul din parinti sau de reprezentantul legal;
In situatia in care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, in conditiile legii;
Pentru minorul care, desi a fost incredintat, prin hotarare judecatoreasca unuia dintre parinti, si locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamant a parintelui caruia i-a fost incredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca in actul de identitate al minorului sa fie inscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.

5. ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE 18 ANI
DOCUMENTE NECESARE:
- Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original si copie;
– Declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata in cererea pentru eliberarea actului de identitate coroborata cu imaginea preluata sau cu fotografia atasata cererii apartine solicitantului;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate- 11 lei (7 lei contravaloarea cartii de identitate + 4 lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.

6. ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII
Se elibereaza atunci cand persoana fizica nu poseda toate documentele pentru eliberarea cartii de identitate
DOCUMENTE NECESARE:
– Cererea tip (Anexa 11) pentru eliberarea actului de identitate;
– Documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei romane, a adresei de domiciliu (certificat nastere, casatorie, hotarare de divort definitiva si irevocabila – daca este cazul, actul de spatiu);
– 4 fotografii tip BI (marimea 3/4cm) cu banda alba de 7 mm la baza – la fotograf;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate provizorii – 5 lei (1 leu contravaloarea cartii de identitate + 4 lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.

7. ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE PROVIZORII CETATENILOR ROMANI CU DOMICILIUL IN STRAINATATE CARE LOCUIESC TEMPORAR IN ROMANIA – CIP C.R.D.S.
DOCUMENTE NECESARE:
- Cererea tip (Anexa 18) pentru eliberarea actului de identitate provizoriu;
– Pasaportul romanesc aflat in termen de valabilitate care atesta statutul de cetatean roman domiciliat in strainatate- original si copie;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul – original si copie;
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original si copie;
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original si copie;
– Dovada adresei de resedinta din Romania- original si copie;
– 4 fotografii tip BI (marimea 3/4cm) cu banda alba de 7 mm la baza – la fotograf;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate provizorii – 5 lei (1 leu contravaloarea cartii de identitate + 4 lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.

8. ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE LA DOBANDIREA CETATENIEI ROMANE
DOCUMENTE NECESARE:
- Cererea tip (Anexa 15) pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatul Constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate – original si doua copii;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul (cele pronuntate in strainatate traduse si legalizate) – original si copie;
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original si copie;
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani care dobandesc cetatenia romana impreuna cu parintii– original si copie;
Certificatele de stare civila trebuie sa fie eliberate de autoritatile romane; In vederea obtinerii certificatelor de stare civila romanesti, se solicita transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate la Serviciul Public Comunitar de Evidenta Persoanelor al Sectorului 1 mun. Bucuresti;
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original si copie;
– Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere, sau act de identitate strain – original si copie;
La eliberarea actului de identitate, persoana in cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru Straini pentru a fi remis unitatii emitente;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate- 11 lei (7 lei contravaloarea cartii de identitate + 4 lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.

9. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRAINATATE IN ROMANIA
DOCUMENTE NECESARE:
- Cererea tip (Anexa 15) pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatul de nastere – original si copie;
– Certificatul de casatorie, daca este cazul – original si copie;
– Hotararea de divort, definitiva si irevocabila, daca este cazul (cele pronuntate in strainatate traduse si legalizate) – original si copie;
– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor–original si copie;
– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani – original si copie;
Persoanele nascute sau casatorite in strainatate vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate atat pentru ei cat si pentru copiii minori;
Cand numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte dat in fata notarului public, sau hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care copiii i-au fost incredintati;
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu – original si copie;
– Pasaportul romanesc valabil sau expirat – original si copii ale filei informatizate si filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera sau Certificatul Constatator privind dobandirea cetateniei romane eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate;
– Actul de identitate si/sau pasaportul eliberate de autoritatile straine – original si copie;
– Taxa consulara pentru restabilire 41 lei achitata la CEC;
– Taxa aferenta eliberarii cartii de identitate – 11 lei (7 lei contravaloarea cartii de identitate + 4 lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.

10. INSCRIEREA IN ACTUL DE IDENTITATE A MENTIUNII PRIVIND STABILIREA RESEDINTEI
DOCUMENTE NECESARE:
- Cererea tip (Anexa 19) pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind resedinta;
– Actul de identitate;
– Documentul cu care se face dovada adresei de resedinta– original si copie;
– Taxa extrajudiciara de timbru (timbru fiscal) in valoare de 4 lei care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice sau
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.
Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru inscrierea mentiunii de resedinta, in prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor;
Nu este nevoie de prezenta proprietarului spatiului de locuit la depunerea actelor daca exista un act incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare privind titlul locativ (contract de inchiriere, variante, inregistrat la Serviciul Public de Impozite si Taxe.

11. CERERE PRIVIND FURNIZAREA DE DATE (COMUNICAREA ULTIMELOR DOMICILII)
DOCUMENTE NECESARE:
- Cererea tip pentru circa financiara + cele doua adrese (in alb);
– Actul de identitate – original si copie;
– Taxa aferenta furnizare date – 5 lei (1 leu contravaloare furnizare date + 4 lei timbrul fiscal) care se poate achita astfel:
– la Casieria Primariei mun. Constanta – Centrul de Informare Cetateni ori Agentia SPIT (Serviciul Public de Impozite si Taxe) din b-dul Alexandru Lapusneanu, nr. 116 C, CITY PARK MALL – Centrul de Servicii Pubice
– la orice Agentie fiscala (SPIT) sau Oficiu Postal din mun. Constanta.

NOTA

Actele se depun la S.P.C.L.E.P. pe raza caruia solicitantul are domiciliul sau resedinta;
In situatia cetatenilor romani aflati temporar in strainatate eliberarea actului de identitate se poate face prin intermediul altei persoane, pe baza de procura speciala, autentificata la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, ori pot depune cererea pentru obtinerea actului de identitate impreuna cu documentele prevazute de lege la aceste institutii;
Dovada adresei de domiciliu sau de resedinta se poate face cu unul din urmatoarele documente:
a) acte incheiate in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a), declaratie care se va consemna pe verso-ul cererii de eliberare a cartii de identitate a solicitantului si care se va da in fata lucratorului de evidenta a persoanelor;
c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului (Anexa 14), insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica (operatiune realizata de SPCLEP si nu de solicitant), prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau reprezentantul legal;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul Agricol.
Daca proprietarul spatiului de locuit nu se poate prezenta la depunerea actelor de catre solicitant, va da o declaratie la un notar public de primire in spatiu (acord pentru stabilirea domiciliului sau a resedintei) sau la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.

S.P.C.L.E.P. – Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Constanta

City Park Mall, etaj 2 (Sky Level) Centrul de Servicii Publice
B-dul alexandru Lapusneanu nr. 116 C
Telefon/Fax 0241.661510
Email: evidentapopulatiei@primaria-constanta.ro

Program de lucru cu publicul:

PRIMIRI CERERI:
Luni: 08.30-14.30
Marti: 08.30-14.30
Miercuri: 08.30-14.30
Joi: 12.30-18.30
Vineri: 08.30-14.30

RESTITUIRI:
Luni: 14.30-16.30
Marti: 14.30-16.30
Miercuri: 14.30-16.30
Joi: 10.30-12.30
Vineri: 14.30-16.30

Program audiente Sef Serviciu
Joi:08.30-10.30

9 Comentarii la Buletine Constanta

 1. sa ne exprimam corect says:

  am o nelamurire cu privire la :
  – Documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu – original si copie; vs.
  – Documentul de identitate al unuia dintre parinti sau a reprezentantului legal

  pentru ca adresa de domiciliu este cea din actul de identitate , prin urmare pentru dovada adresei de domiciliu este suficient actul de identitate. Daca se doreste dovada proprietatii de la adresa de domiciliu, atunci in loc de “Documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu” ar trebui mentionat “Documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada proprietatii imobilului de la adresa de domiciliu”, aceasta ca sa fie clar ce se doreste de fapt , pentru ca asa cum spuneam dovada adresei de domiciliu este cea din actul de identitate.

 2. Super treaba! Buletine Constanta | indexConstanta.ro Asta da imagine!
  Adevarat profesionist.

 3. Buletine Constanta | indexConstanta.ro Completeaza chestionare auto drpciv 2014 categoria
  B, C, E, A, D si treci examenul auto cu aceste teste drpciv online- chestionare auto
  Chestionare auto si teste explicate pentru categoria B.
  Chestionarele de la examenul auto oficial sunt actualizate si revizuite.
  Ia examenul auto din prima.

 4. lenutacotoban says:

  Ce adresa se inscrie in cartea de identitate a unui proprietar care a avut doua imobile in proprietate cu doua numere postale diferite ,a alipit imobilele si intrebarea este daca poate sa aiba numar postal care pastreaza cele doua numere postale ,ex.69-71 .

 5. Ion Craciun says:

  Buna ziua
  Sunt din Republica Moldova si recent am redobandit cetatenia Romaneasca
  As dori sa ma informati daca este posibil sa-mi fac Actul de Identitate in Constanta, or am o ruda in Constanta care ar putea sa-mi ofere viza de domiciliu provizoriu la ea in locuinta.
  Daca da, spuneti-mi care este procedura de programare, ce acte trebuie sa am cu mine si care sunt taxele de eliberare a Buletinului de Identitatte
  Va multumesc

 6. Croitoru Rodica says:

  Doresc sa-i fac mutatie mamei mele pe adresa mea,specific ca nu o pot deplasa la sediu .As dori sa stiu cum trebuie sa procedez.

  • Condurache otilia says:

   Buna ziua eu locuiesc an Italia si din cauza postului de munca nam putut ajunge acada anul trecut an mai cand mia espirat buletinul.As dori sa stiu daca reusesc sa vin an vara an cat timp as putea face buletinul si daca se plateste vreo penalizare multumesc anticipat

 7. Lidia says:

  Caut și eu o persoană să-mi facă o viză de flotant in Constanța,zona Tomis 3 care sa aparțină cu adresa de școala Nr 7 Remus Opreanu.Imi trebuie mutație pt a înscrie copilul la școală.

 8. Claudia says:

  O sa stam in Romania doar 10 zile,putem face buletinul copiilor in aceasta perioada Unul are 14 Ani iar celalat are 17ani

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campuri obligatorii *

*

CLOSE